Dagelijks Bestuur

Het bestuur van SV Anatolia is verantwoordelijk voor het leiden en besturen van onze vereniging. Deze groep bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en intern coördinator. Ieder van hen heeft specifieke taken en verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat onze vereniging goed bestuurd wordt en dat onze leden optimaal van hun lidmaatschap kunnen genieten.

Het College van Bestuur werkt nauw samen met de verschillende commissies om ervoor te zorgen dat evenementen en activiteiten goed verlopen en dat de belangen van onze leden behartigd worden. Dankzij hun inzet en betrokkenheid kunnen wij als vereniging groeien en bloeien.

Ecem Aleyna Öztürk

Chair Person

Mithat Can Özgün

Treasurer