Rabia Sinem Yilmaz

Mijn naam is Rabia Sinem Yilmaz en ik ben de vice-voorzitter en secretaris van SV Anatolia.

Ik begon bij Anatolia in de evenementencommissie als commissielid. Vervolgens ben ik het Dagelijks Bestuur ingetreden als Interne Coördinator en gelijktijdig ben ik commissievoorzitter van de academische commissie geweest. Dit jaar vervul ik de taak als secretaris. Als secretaris ben ik verantwoordelijk voor alle administratieve taken van de vereniging. Daarbij plan ik de algemene vergaderingen en houd ik mij bezig met het maken van de notulen. Daarnaast controleer ik of documenten juist gearchiveerd worden, houd ik de ledenadministratie en de aanwezigheid van bestuursleden bij voor de vergaderingen en evenementen.
Verder ben ik het eerste contactpunt van de vereniging, omdat ik verantwoordelijk ben voor het beheren van de info-mail. Hierbij komt ook het versturen van mails namens het gehele bestuur. Op verzoek van de verschillende commissies binnen het bestuur doe ik de mailing naar alle leden van onze vereniging.