Missie en visie

Onze studentenvereniging van Turkse afkomst zet zich in voor het creëren van een inclusieve en gastvrije gemeenschap voor studenten van alle achtergronden. Wij geloven dat diversiteit en inclusiviteit ons in staat stellen een breder scala aan perspectieven en ideeën te verkennen, wat leidt tot een rijkere leerervaring voor onze leden. We streven ernaar een positieve en blijvende impact te hebben op onze leden, de universiteit en de gemeenschap door onze missie en visie te verwezenlijken.

Onze waarden

De kernwaarden die centraal staan ​​in Anatolië zijn:

Toegankelijkheid: Anatolia streeft ernaar een vereniging te zijn die voor iedereen toegankelijk is en openstaat voor initiatieven en invloeden van buiten de organisatie.

Ontwikkeling: Anatolië waardeert de groei en ontwikkeling van haar leden en verbetert voortdurend haar eigen prestaties.

Efficiëntie: Anatolia waardeert efficiënt gebruik van tijd en middelen, waarbij processen voor de organisatie van evenementen worden geoptimaliseerd om soepele operaties en succesvolle resultaten te garanderen.

Gemeenschap: Anatolia geeft prioriteit aan het opbouwen van een sterke, ondersteunende gemeenschap onder haar leden, waarbij samenwerking en netwerkmogelijkheden zowel binnen als buiten de organisatie worden bevorderd.

WAT WE DOEN?

Wij bieden hoogwaardige, professionele diensten en activiteiten die de academische ervaring verrijken, ten behoeve van studenten, docenten en het bredere bedrijfsleven.

WAT WE ZIJN?

Studentenvereniging Anatolia is een dynamische organisatie die zich inzet voor het bevorderen van de academische en professionele ontwikkeling van haar leden, en het bevorderen van een levendige gemeenschapszin onder zowel studenten als leden.

ONS DOEL & MISSIE

Studentenvereniging Anatolia streeft naar uitmuntendheid en streeft ernaar de studentenervaring te verbeteren door middel van innovatieve programma's, waardevolle netwerkmogelijkheden en een sterk gemeenschapsgevoel.