Oğuzhan Elitok

Mijn naam is Oğuzhan Elitok en ik ben de penningmeester van SV Anatolia.

Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor het beheren van de financiën van de vereniging. Zo houd ik de inkomsten en uitgaven voortdurend bij. Hieronder vallen de ledencontributies, sponsor bijdragen, evenement kosten etc

Aan het begin van het collegejaar maak ik een jaarbegroting die wordt goedgekeurd door het dagelijks bestuur. Waarna aan het einde van het collegejaar, tijdens de ALV, een jaarverslag wordt voorgelegd. Hierbij zal gekeken worden of alle financiële feiten kloppen en of de begroting is nageleefd.