Categorie: Onderzoek

 • Waar stemmen Turks Nederlandse studenten op?

  Uit het onderzoek van Turkse studentenvereniging Anatolia, waar 270 studenten aan mee deden, blijkt dat onder Turks-Nederlandse studenten Groenlinks, D66 en DENK de grote favorieten zijn. Daarnaast blijkt dat Alexander Pechtold als premier waardig voor heel Nederland wordt gezien.

  GroenLinks is de meest populaire partij en staat aan kop met 31% van de stemmen in de ondervraagde groep. Op de tweede en derde plaats staan D66 en Denk kop aan kop met respectievelijk 26% en 24% van de stemmen.

  PvdA niet langer favoriet
  Uit de resultaten blijkt dat veel studenten afwijken van hun voorkeur bij de vorige verkiezingen. Een opvallende uitslag van de enquête is de huidige lage steun voor de PvdA met 6% van de stemmen, in 2012 bedroeg dit nog 33% toen de arbeiderspartij de gote favoriet was. De partijen GroenLinks en D66 scoren dit jaar beduidend beter dan in 2012. GroenLinks is van 8% naar 31% gestegen terwijl D66 van 18% naar 26% ging. De grote winnaar naar verhouding is nieuwkomer DENK, die met een percentage van 24% de stem van bijna een kwart van de studenten pakt.

  Leenstelsel belangrijk
  Het thema leenstelsel studenten wordt door de Turks-Nederlandse hoogopgeleiden als zeer belangrijk bevonden. Maar liefst 21% vindt dit het belangrijkste thema van de komende verkiezingen. Verder spelen de thema’s vluchtelingen en afschaffing eigen risico een belangrijke rol onder de studenten, met respectievelijk 15% en 14% van de stemmen.

  Waardig premier

  De Turks-Nederlandse student vindt Alexander Pechtold (33%) het meest waardig als nieuwe premier voor Nederland. Ook Jesse Klaver (28%) kan rekenen op de steun van deze groep studenten. Tunahan Kuzu komt op de derde plek met 12% van de stemmen.

   

  Untitled

   

   

  Disclaimer

  Iedereen staat vrij om in berichtgeving gebruik te maken van de statistieken, op voorwaarde dat de naam van Studentenvereniging Anatolia (SV Anatolia) wordt genoemd en een koppeling naar onze website wordt geplaatst (http://svanatolia.nl). Wij willen benadrukken dat onze vereniging geen partij kiest in dit geheel en er onderzoek is gedaan uitsluitend om de politieke voorkeuren van Turks-Nederlandse studenten in kaart te brengen.Read the rest

 • AK-partij populair onder Turkse studenten

  Uit een onderzoek van de grootste Turkse studentenvereniging in Nederland blijkt wederom dat Turks-Nederlandse studenten kiezen voor de regerende AK-partij (AKP) van premier Davutoglu. In het kader van de vervroegde parlementsverkiezingen deed de Turkse studentenvereniging Anatolia onderzoek naar het stemgedrag van Turks-Nederlandse studenten. Uit de resultaten komt naar voren dat maar liefst 58% van de respondenten op de AKP stemt.

  Na de verkiezingen van 7 juni 2015 heeft Turkije veel moeten verduren; zo leek de wapenstilstand tussen het Turkse leger en de terreurbeweging PKK plotseling te zijn beëindigd, waarna honderden soldaten en burgers om het leven zijn gekomen. Ruim 83% van de respondenten gaat ervan uit dat de recente conflicten tussen het Turkse leger en de PKK de uitkomsten van de vervroegde parlementsverkiezingen zullen beïnvloeden, hoewel 89% van de studenten aangeeft dat zijn of haar politieke voorkeur niet is veranderd ten opzichte van de vorige verkiezingen.

  Hogere opkomst

  Sinds 2014 mogen mensen met een Turkse nationaliteit die woonachtig zijn in het buitenland ook hun stem uitbrengen bij de Turkse verkiezingen. Bij de aankomende parlementsverkiezingen hebben Turkse burgers in Nederland van 21 tot en met 25 oktober hun stem mogen uitbrengen in Amsterdam, Rotterdam of Deventer. Ruim 114.000 Turkse Nederlanders hebben tussen 21 oktober en 25 oktober hun stem uitgebracht. Driekwart van de studenten (76,5%) antwoordde bevestigend op de vraag of er gestemd zou gaan worden. Dit percentage is hoger dan het percentage personen (66,5%) dat bij de vorige verkiezingen heeft aangegeven te gaan stemmen.

  Mislukte coalitiebesprekingen

  Op 7 juni 2015 werden de parlementsverkiezingen in Turkije gehouden. De regerende partij AKP heeft bij deze verkiezingen de absolute meerderheid niet gehaald en moest een coalitie vormen. Omdat de onderhandelingen om een coalitie te vormen zijn mislukt, werden er opnieuw verkiezingen uitgeschreven. Zo vindt bijna 50% van de studenten dat na de verkiezingen van 7 juni een coalitie tussen AKP en de nationalistische volkspartij MHP het meest wenselijk was.

  Gemengde wensen

  Opmerkelijk is dat slechts 40% van de studenten vindt dat er een presidentieel systeem ingevoerd moet worden, dit betekent dat een aanzienlijk deel van de AKP-stemmers geen voorstander is van het systeem, waarbij de president (Erdogan) meer macht toegewezen krijgt. Wel vindt twee op de drie studenten dat de kiesdrempel van 10% gehandhaafd moet worden, het verlagen van de kiesdrempel is een belangrijkere wens van de oppositiepartijen en tevens een doorn in het oog voor kleine partijen.

  Klik hier voor alle uitslagen

  Read the rest

 • Uitslag enquête Turkse gemeenteraadsverkiezingen 2014

  De uitslagen van de enquête zijn bekend! Iedereen hartelijk dank voor het invullen van de enquête!

  Deze is door ruim 300 studenten ingevuld.

  Let op: iedereen staat vrij om in berichtgeving gebruik te maken van de onderstaande de statistieken, op voorwaarde dat de naam van onze vereniging (SV Anatolia) wordt genoemd en een koppeling naar onze website wordt geplaatst (http://svanatolia.nl).

  We willen benadrukken dat onze vereniging geen partij kiest in dit geheel en er onderzoek is gedaan uitsluitend om de politieke voorkeuren van Turks-Nederlandse studenten in kaart te brengen.

  De uitslag waar iedereen naar benieuwd is natuurlijk:

   

   

  Klik hier voor alle uitslagen

  Read the rest