Categorie: Jobboard

 • Sollicitatie

  Anatolia is op zoek naar nieuwe commissieleden en dagelijks bestuursleden! Heb jij je altijd al willen inzetten voor de Turkse en Nederlandse studenten in Nederland? Wil je hierbij jezelf ontwikkelen op organisatorisch, bestuurlijk en persoonlijk gebied met als kers op de taart een groter netwerk opbouwen? Aarzel dan niet en solliciteer direct naar het bestuur van studentenvereniging Anatolia!

  Solliciteer nu door je CV + motivatiebrief voor zondag 9 juni te uploaden via svanatolia.nl/sollicitatie/

  Het bestuur van Sv Anatolia bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het algemeen bestuur (AB) bestaat uit het DB aangevuld met 4 verschillende commissies; academische commissie, evenementencommissie, acquisitiecommissie en PR-commissie. Als commissielid voer je het beleid uit dat door het DB bepaald wordt. 

  We lichten hieronder kort toe wat alle commissies en functies precies inhouden:

  –Algemeen Bestuur–

  De Public Relations commissie
  De PR-commissie is de meest veelzijdige commissie binnen Sv Anatolia. De belangrijkste taak van de PR-commissie is om onze leden en achterban op de hoogte te brengen van onze activiteiten. Dit doen we door middel van onze website en natuurlijk social media-kanalen. Daarnaast is de PR-commissie verantwoordelijk voor alle promotiemateriaal, zoals flyers, banners en brochures. Om dit allemaal goed voor elkaar te krijgen moet je ook goed kunnen samenwerken met alle andere commissies binnen Anatolia.
  De PR-commissie houdt ook de pers en media op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen binnen Anatolia. Binnen de PR-commissie kun je je creativiteit de vrije loop laten gaan en het zo gek maken als je wilt!

  De academische commissie
  De academische commissie is één van de motoren die studentenvereniging Anatolia draaiende houdt. Deze commissie draagt de verantwoordelijkheid voor het organiseren van wetenschappelijk geladen lezingen, literaire avonden, dialoogavonden, seminars, symposia en nog veel meer. Als lid van deze commissie mag jij welbekende sprekers uitnodigen en ze voorstellen aan onze achterban. Onze commissieleden beschikken over enige mate van culturele kennis, zijn geïnteresseerd in de academische wereld en zijn betrokken bij de actualiteiten zowel binnen als buiten Nederland. Mogelijke onderwerpen binnen deze commissie kunnen zijn; de kwaliteit van het onderwijs in Nederland, de digitalisering van onze samenleving tot aan de ondergang van de Ottomaanse rijk, persoonlijke zelfontwikkeling of de bloei van de Islam. Kort gezegd, een commissie met een scala aan veelzijdige onderwerpen waarbij interesse voor onder andere wetenschap, geschiedenis, filosofie, literatuur en actualiteit belangrijk zijn. 

  De acquisitiecommissie
  Wat houdt de acquisitie commissie precies in? De acquisitiecommissie heeft een belangrijke rol binnen het bestuur van Sv Anatolia. Als lid van deze commissie ben je verantwoordelijk voor het aangaan van samenwerkingen met diverse partners uit het bedrijfsleven. Je bent verantwoordelijk voor het verzorgen van de inkomsten voor de vereniging en tegelijkertijd ben je ook verantwoordelijk voor het inspelen op de behoeften van de achterban met oog op hun loopbaanontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren netwerkborrels, carrière-events en inhousedagen. Het is aan jou de taak om de schakel te zijn tussen de studenten en het bedrijfsleven. Je onderhoudt het contact met diverse bedrijven om zo voor wederzijdse voordelen voor beide partijen te zorgen.
  Het aangaan van samenwerkingen en sponsorschappen gebeurt in verschillende vormen en maten, waardoor je werkzaamheden erg afwisselend en dynamisch zijn: de ene dag zit je met de lokale bakker aan tafel, de andere dag ben je in gesprek met multinationals aan de Zuidas. Elke partner heeft andere behoeften en vraagt daarom om een andere benadering.

  De evenementencommissie
  Wat houdt de evenementencommissie precies in? De evenementencommissie is de commissie die als doel heeft sociale activiteiten te organiseren en daarmee de leden van de vereniging bij elkaar te brengen. Daarnaast zorgt deze commissie er ook voor dat de bestuursleden zelf op informele wijze in contact komen met de achterban.
  Dat wordt gedaan door het organiseren van activiteiten waar vooral entertainment en het sociaal-zijn centraal staan. Hierbij kan gedacht worden aan sportactiviteiten, workshops en BizBize-activiteiten waar leden onder genot van Turkse thee en snacks elkaar – en de bestuursleden – beter leren kennen. Ook organiseert de evenementencommissie onze traditionele jaarlijkse reizen. Dit zijn zowel dagtrips binnen Europa alsmede langere weekreizen naar exotische bestemmingen.
  Er wordt van commissieleden verwacht een eigen, unieke inbreng te geven en vooral creatief te denken. Daarnaast is het ook belangrijk communicatief ingesteld te zijn, omdat er nauw wordt samengewerkt met andere commissies en bedrijven om de activiteiten te organiseren. Uiteindelijk word je communicatiever en verantwoordelijker. Tevens leer je in deze commissie organisatie skills!

  –Dagelijkse Bestuur–

  Voorzitter
  De voorzitter is het gezicht van de vereniging, zowel intern als extern. De taken bestaan uit het coördineren van de overige bestuursleden, toezicht houden op de commissies (of algemene bestuursleden), contacten onderhouden met de belangrijkste relaties van de vereniging en het voorzitten van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is het directe aanspreekpunt voor de overige bestuursleden.


  Penningmeester
  De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging. Hiertoe behoren het opstellen van begrotingen, aanvragen van subsidies, beheren van de kas en banktegoeden, innen van de contributies en het beoordelen van door anderen ingediende begrotingen. Aan het eind van het bestuursjaar dient verantwoording te worden afgelegd aan de leden tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). Zie voor enkele aanvullende opmerkingen betreffende het penningmeesterschap verderop.

  Secretaris
  De secretaris is verantwoordelijk voor alle interne en externe correspondentie. Dit kan per post zijn, maar in de meeste gevallen betreft het emailverkeer. Het beheren van de mailbox van Sv Anatolia en het notuleren tijdens de bestuursvergaderingen kunnen goed aan het takenpakket van de secretaris worden toegevoegd. Tevens houdt de secretaris een map bij met de notulen van de vergaderingen. Kort gezegd gaat de secretaris over de administratieve werkzaamheden binnen de vereniging.

  Interne Coördinator
  Interne coördinator (IC) houdt zich bezig met het welzijn en de progressie van de bestuursleden. Dit wordt gedaan door regelmatig gesprekken te voeren met de bestuursleden en proberen bij te houden van wat er in de commissies gaande is. De IC is een vertrouwenspersoon hierin. Alles tussen de bestuursleden en de IC is geheim tenzij anders besproken. IC houdt tevens bij of de commissies alle documentatie bijhoudt en evalueert de activiteiten. 
  Geef bij je sollicitatie duidelijk aan voor welke functie je solliciteert. Als je solliciteert voor een DB-functie geef er dan bij aan bij welke commissie je als DB’er zou willen ondersteunen. Vermeld in je motivatiebrief duidelijk wat je tweede keuze is, als alternatief voor je keuze van voorkeur.

  De deadline om te solliciteren is zondag 9 juni 2019.… Read the rest

 • PwC vacatures

  Do you want to work at the multinational services firm PwC? They now have several vacancies for consultancy functions. Are you looking for a job or an internship? Or are you a third year Bachelor or Master student? There are a lot of possibilities at PwC! Have a look at the vacancies by clicking on the links below:

  Werkstudent Corporate Tax Transfer Pricing

  Werkstudent Indirect Tax BTW

  Werkstudent Douane

  Consultant Indirect TaxRead the rest

 • Achmea Vacatures

  Financieel management traineeship: 

  Met het Financieel Management Traineeship leer je in korte tijd het hele financiële proces van Achmea kennen.  Jij richt je pijlen op de rolling forecast, begrotingen en jaarafsluitingen.  Je helpt bij het bepalen van onze premies, het opstellen van een allocatiemodel en het bouwen van een financieel performance dashboard. Als financial van de toekomst ben jij een belangrijke gesprekspartner van de business: je ben in staat om financiële data te analyseren en hebt de kwaliteiten om, op basis van jouw inzichten, advies te geven en de business uit te dagen. Kortom; jij wilt veranderen. De combinatie van kwantitatieve financiële analyses én een consultancy mindset maken jou als financial uniek! In 2 jaar tijd ontwikkel jij jezelf om dé financiële leider van de toekomst te worden. 

  Management traineeship: 

  Wil je jouw talent benutten en laten zien wat je in huis hebt? In het Management Traineeship van Achmea geef je richting aan je carrière en ontwikkel jij jezelf tot professional binnen Achmea. Dit is het moment om te werken aan jouw vakmanschap en uit te groeien tot leider van de toekomst. Pak die verantwoordelijkheid. Wees bepalend bij innovaties, die mensenlevens veranderen en die impact hebben op thema’s als veiligheid, gezondheid en toekomstbestendigheid. In het traineeship maak je flinke stappen in je persoonlijke groei en word je klaargestoomd voor een sleutelpositie binnen Achmea. 

  IT management traineeship:

  Bij Achmea geloven we in een service waarbij wij 24 uur per dag, 7 dagen per week, klaar staan voor onze klanten. Daarom werken we met onze 2000 IT specialisten met de nieuwste technologie en zetten we volop in op innovatie. Zo bieden we met omnichannel optimale klantbediening aan, waarbij web, mail en telefooncontact volledig geïntegreerd zijn. We werken veelal in Agile teams continu aan onze apps, waarmee  onze klanten ieder moment bijvoorbeeld hun spaar- en verzekeringsproducten kunnen inzien. We investeren in nieuwe platformen en frameworks zoals Sitecore en Angular, en zorgen voor optimale bescherming van (klant)gegevens door uitvoerig te pentesten. IT speelt bij onze productontwikkeling een grote rol. De eerste blockchain op het gebied van herverzekeren is een feit en we werken aan een spaarapp waar klanten kunnen profiteren van diensten als Spotify en Netflix. Daarnaast hebben we een enorme hoeveelheid aan data waardoor we onze producten steeds klantgerichter kunnen ontwikkelen. Waar ligt jouw interesse en ambitie? Je kiest in dit traineeship zelf waar je aan de slag gaat en in 2 jaar tijd ontwikkel jij je tot een leider die klaar is voor de toekomst.

  Read the rest

 • PwC Vacatures

  The multinational services firm PwC has several vacancies for advisory functions. Is this your field of interest and are you looking for a job? Don’t miss this opportunity! You can access the vacancies by clicking on the links below:

  Read the rest