Toelichting op de lezing van 24 april

Ruim één week geleden vond onze lezing met professor Justin McCarthy plaats. Een lezing waar we met man en macht aan hebben gewerkt om door te laten gaan.

Om te beginnen willen wij als SV Anatolia duidelijk en oprecht naar voren brengen dat met de inhoud of met de datum van de lezing, geen kwade opzet was bedoeld vanuit onze kant. Wij hebben uiterst respect voor de pijn die de diverse bevolkingen van het Ottomaanse Rijk ten tijde van de Eerste Wereldoorlog en in de periode erna hebben ondervonden; het opzettelijk kwaad doen van een bevolkingsgroep die de betreffende dag als rouw ervaart, kan dan ook nooit onze bedoeling zijn geweest.

De afgelopen twee weken heeft onze vereniging veel moeten verduren. Het bestuur was op studiereis toen de activiteit in de media kwam. De Vrije Universiteit besloot plots, nadat de activiteit negatief in de media kwam, de stekker eruit te trekken indien er geen tweede spreker zou optreden. Hierop hebben wij ons uiterste best gedaan om een tweede academicus te regelen opdat we de activiteit tot een evenwichtiger geheel konden brengen. Onze inspanningen waren echter tevergeefs; geen van de personen die wij benaderden wilden deelnemen. Ons doen en laten werd door de media onder een vergrootglas gelegd en veel zaken werden op kortzichtige wijze verdraaid. Congreszaal Aristo annuleerde onze reservering voor een alternatieve locatie één dag voor de lezing uit vrees voor toestanden. In minder dan 24 uur moest er door ons een nieuwe locatie gevonden worden. Kortom, we werden op diverse manieren gehinderd, zowel facilitair alsmede academisch.

Over de inhoud willen wij het volgende mededelen. Als eerst willen wij voorop stellen dat onze studentenvereniging, zoals iedere andere studentenvereniging, een leerplatform is. Daarbij komt kijken dat Anatolia als studentenvereniging geen standpunt inneemt over het onderwerp namens haar bestuur of namens haar achterban. Anatolia representeert met haar lezingen niet per definitie de mening van de Turks-Nederlandse gemeenschap, omdat ons inziens ook niet gesproken kan worden van een homogene Turks-Nederlandse gemeenschap. Er zijn binnen de gemeenschap sterk uiteenlopende standpunten over maatschappelijke discussies en dit onderwerp is dan ook niet anders. Anatolia doelde enkel het onderwerp in breder perspectief, namelijk in dat van het totaalbeeld van de status van het Ottomaanse Rijk in de Eerste Wereldoorlog, uiteen te zetten. Een dergelijke discussie zou in een land waar de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staat ons inziens mogelijk moeten zijn. Per slot van rekening is de door ons genodigde spreker een academicus die zijn bevindingen kan verantwoorden.

Al met al hebben wij gedoeld licht te werpen op een onderwerp vanuit een breder perspectief. Wij vinden het uiterst jammer dat dit ons moeilijk is gemaakt. Zelden is een verhaal enkel zwart of wit. De wetenschap is er ook mede voor om verhalen in al haar facetten vanuit verschillende perspectieven te belichten. De misvattingen over Anatolia en over de inhoud van de lezing hebben ons inziens dan ook enkel bijgedragen aan de onoverkomelijkheid van het probleem: de weg tot verzoening niet kunnen vinden.

 


Geplaatst

in

door

Tags: