Over ons

Wie zijn wij?

Anatolia is een, in 1999 opgerichte en aan de Vrije Universiteit gevestigde, Turkse studentenvereniging. Naast VU-studenten kent Anatolia ook een groot ledenaantal buiten de VU. Onze leden wonen voornamelijk in de Randstad en volgen studies aan diverse faculteiten.

Anatolia richt zich voornamelijk op culturele, sociale en educatieve activiteiten om op deze manier een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van studenten. U kunt hierbij onder meer denken aan lezingen, workshops, inhouse-dagen, reisjes en overige activiteiten met een sociaal/cultureel kenmerk.

Onze Visie

De gezamenlijke visie van studentenvereniging Anatolia is: ervoor zorgen dat haar leden in contact komen met studenten van diverse studies, van diverse Universiteiten en hogescholen en met allerlei bedrijven en organisaties. Hierdoor ontwikkelen de studenten zich op sociaal, cultureel en intellectueel vlak. Daarnaast kunnen ze makkelijker aan een kamer, stage en (bij)banen komen en wie wil, kan ook de eigen interesses ontplooien door als bestuurslid ervaring op te doen.

Missie

De missie van Anatolia bestaat uit de volgende pijlers:

  • Het samenbrengen van mensen met verschillende culturen en daarmee integratie en acceptatie bevorderen
  • Een bijdrage leveren aan maatschappelijke onderwerpen
  • Tegemoetkomen aan de culturele, sociale en educatieve behoeften van studenten
  • Het creëren van een platform waar studenten organisatorische, sociale en culturele vaardigheden kunnen ontwikkelen
  • In samenwerking met organisaties het zakelijke netwerk van studenten vergroten met het oog op hun carrièrekansen